Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L7/2018

Krosno, 08.06.2018r. 

Związek Harcerstwa Polskiego                                             
Komendant Hufca Krosno 
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L7/2018

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1. Odwołuję hm. Henryka Bogacza ze składu zespołu Kapituły ds. Nagród i Odznaczeń.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1 Powołuję pwd. Agnieszkę Zalichtę - Podkulską na przedstawicielkę do reprezentowania Hufca w Komicji Historycznej Chorągwi.
2.2.2. Powołuję hm. Kamilę Frydrych na pełnomocniczkę do spraw Harcerskiej Akcji Letniej Hufca.

3. Drużyny 
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 2 Gromadę Zuchową „Kwiatowa Rodzina” działającą w Krośnie.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam z pełnienia funkcji drużynowej 2 Gromady Zuchowej dh. hm. Ewę Frydrych.

7. Mianowanie instruktorów 
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów 

7.5.1 Z dniem 8 czerwca 2018r. przyjmuję pwd. Małgorzatę Prajsner w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

10. Wystąpienie instruktorów, zawieszenie instruktorów, skreślenie z listy członków.
10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 8 czerwca 2018r. zgodnie z § 26 pkt 1 Statutu ZHP skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Henryka Bogacza. 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1. Serdecznie dziękuję pwd. Dorocie Nycz i 16 Gromadzie Zuchowej „Słoneczne Promyczki” za reprezentowania Hufca podczas obchodów z okazji Dni Krosna. 

Czuwaj!
hm. Jan Borek 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP