Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L5/2018

Krosno, 12.05.2018r. 

Związek Harcerstwa Polskiego                                             
Komendant Hufca Krosno 
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L5/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości, że obchody Święta Hufca odbędą się 12 maja 2018 r. w Jedliczu. Za przygotowanie programowe i organizacyjne odpowiada dh. hm. Piotr Lubaś. 
1.2.2 Komisja Stopnii Instruktorskich w dniu 28.04.2018 r. zamknęła próbę dh. podharcmistrzyni Jadwidze Węgrzyn stopnia harcmistrzyni z wynikiem pozytywnym.

7. Mianowania instruktorów
7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1 Na wniosek Komisja Stopnii Instruktorskich Hufca z dnia 27 kwietnia 2018 r.  zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Joannę Czekańską.
7.1.2 
Na wniosek Komisja Stopnii Instruktorskich Hufca z dnia 27 kwietnia 2018 r.  zamykam próbę z wynikiem negatywnym dh. Rafałowi Zuzakowi.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Na wniosek Kapituły ds. Odznaczeń z dnia 
27 kwietnia 2018 r.  nadaję brązową odznakę zasłużonych dla Hufca ZHP Krosno następującym druhnom:
pwd. Joannie Brynieckiej, pwd. Katarzynie Kołodziej, pwd. Aleksandrze Wójtowicz, pwd. Weronice Zawiszy.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP