Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L5/2018

Krosno 23.09.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz specjalny L 5/2018

Druhny i Druhowie!

Rozpoczynamy nowy rok pracy harcerskiej  w naszym hufcu tradycyjnym zlotem , tym razem w Jaszczwi. Wczoraj  gościliśmy w Rzeszowie na zlocie naszej chorągwi podkarpackiej, jeszcze wcześniej w Gdańsku na zlocie ogólnopolskim ZHP. Wszystkie te wydarzenia wpisują się radosne świętowanie 100 lecia naszego związku oraz odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Za nami pracowity rok  2017/2018, który był czasem wytężonej pracy programowej i wychowawczej, obfitował w wiele imprez i uroczystości i jak zwykle zakończony został Harcerską Akcją Letnią.

Chcę serdecznie podziękować wszystkim drużynowym za realizację programu ZHP ale tez swoich  autorskich pomysłów wzbogacających atrakcyjność zbiórek, biwaków, rajdów i innych form pracy harcerskiej. Dziękuję tym środowiskom, które zorganizowały obozy wakacyjne a były to: Szczep Harcerski z Krościenka Wyżnego, oraz Hufiec Krosno.

Dziękuję  wszystkim harcerzom wolontariuszom, którzy zaangażowali się w HAL w charakterze kadry lub grupy kwatermistrzowskiej, a w sposób szczególny:

  • Druhowi Mateuszowi Królowi,
  • 19 DH „INVICTUS” im. Józefa Piłsudskiego w Jaszczwi,
  • 8 Drużynie Harcerskiej z Krościenka Wyżnego,

za olbrzymi wkład pracy wolontariackiej w ramach przygotowania bazy harcerskiej Hufca Krosno podczas akcji letniej, utrzymanie jej w stałej gotowości, oraz zwinięcie i zabezpieczenie sprzętu obozowego po akcji letniej.

Druhny i Druhowie!
Jak zawsze proszę abyście w procesie kształtowania postaw harcerskich wykorzystywali piękne życiorysy i dokonania bohaterów swoich drużyn,  Hufca i Chorągwi. Niech będą przykładem dla nowych pokoleń zuchów i harcerzy. Pamiętajcie również o wszystkich harcerkach i harcerzach, którzy w okresie II Wojny Światowej zdali egzamin przed historią. Wspominajcie  bohaterów września i przypominajcie sobie o aktualności i niezmienności ideałów służby i braterstwa bo to wzmacnia braterską przyjaźń naszej harcerskiej rodziny.

Druhny i Druhowie!
Niech Wasza aktywność programowa i wychowawcza skupia się wokół idei służby Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi. Pielęgnujcie zdobywanie sprawności, stopni, znaków służb. Realizujcie zadania i projekty. Szczególną uwagę zwróćcie na rozumienie pełnej treści obietnicy, przyrzeczenia i prawa harcerskiego, wprowadzajcie je w swoje życie, aby wzmacniać  działania ideowe i  wychowawcze.

Przed nami wiele odpowiedzialnych zadań, wymagających niezwykłego trudu i zaangażowania. Życzę Wam satysfakcji z podjętych propozycji programowych, spełnienia harcerskich planów, wytrwałości i efektywności w działaniu oraz braterstwa w służbie.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP