Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L8/2018

Krosno. 04.07.2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L8/2018

1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z & 51 Statutu ZHP, oraz Uchwałą Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP z dnia 24 kwietnia 2018 roku  zwołuję Zjazd  Nadzwyczajny Hufca ZHP Krosno, który odbędzie się  w dniu 31 sierpnia 2018 roku w harcówce Hufca o godz 17:30.  

1.1.2. Podaję listę instruktorów Hufca ZHP Krosno z czynnym prawem wyborczym:

 1. hm. Marek Aftanas-członek KSICh
 2. hm. Alina Basak-członek KSIH
 3. phm. Daniel Boczar- skarbnik Hufca
 4. hm. Jan Borek -Komendant Hufca ZHP Krosno
 5. hm. Danuta Bok-przewodnicząca KSIH
 6. pwd. Brygida Bożek-członek KSW
 7. pwd. Joanna Brynecka-członek zespołu programowego
 8. hm. Ewa Frydrych-drużynowa
 9. hm. Kamila Frydrych-namiestniczka zuchowa
 10. pwd. Weronika Hejnar-drużynowa
 11. hm. O. Patryk Jankiewicz-kapelan Hufca
 12. hm. Dorota Jurczak-drużynowa
 13. phm. Szymon Kowal-KSW
 14. phm. Michał Józefczyk                -drużynowy
 15. pwd. Zuzanna Józefczyk               -drużynowa
 16. pwd. Barbara Klecha                      -drużynowa
 17. phm. Katarzyna Kołodziej-drużynowa
 18. phm. Jolanta Krygowska-członek KSIH
 19. hm. Piotr Lubaś-drużynowy
 20. phm. Piotr Lidwin-administrator danych osobowych
 21. pwd. Krzysztof Matusik               -drużynowy
 22. phm. Jolanta Muzyka-drużynowa
 23. pwd. Dorota Nycz                       -drużynowa
 24. hm. Jan Omachel-Komendant Kręgu Seniora
 25. pwd. Stanisław Penar-drużynowy
 26. pwd. Małgorzata Prajsner          -drużynowy
 27. pwd. Mikołaj Przetacznik-Przewodniczący KSW
 28. pwd. Kamila Rodzeń-członek KSW
 29. phm. Mariola Twaróg-drużynowa
 30. pwd. Karolina Turowska-drużynowa
 31. phm. Małgorzata Wach-drużynowa
 32. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz-członek komendy hufca
 33. phm. Maria Wojtoń-członek namiestnictwa  zuchowego 
 34. hm. Łukasz Wójcik                       -członek Referatu Wędrowniczego
 35. hm. Marek Wójcik-członek KRH
 36. phm. Paulina Wysocka-zastępca Komendanta ds. programowych
 37. pwd. Aleksandra Wojtowicz-członek Zespołu Programowego Hufca
 38. pwd. Renata Zroska – Kalecińska - drużynowa
 39. pwd. Karolina Zawisza                  - członek zespołu              programowego 
 40. pwd. Weronika Zawisza-drużynowa 
 41. pwd. Agnieszka Zalichta – Podkulska  - przedstawicielka hufca ds. historycznych.
 42. pwd. Justyna Zimny-Frużyńska-drużynowa

Czuwaj !
Komendant Hufca ZHP Krosno
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP