Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L9/2018

Krosno, 20.07.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L9/2018

6.Harcerska Akcja Letnia
6.1.Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Z dniem 8 lipca 2018 r. zwalniam phm. Katarzynę Kołodziej z pełnienia funkcji komendantki obozu w Woli Michowej.

7.Mianowanie instruktorów
7.1.Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 czerwca 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny i druha:

 • Klaudię Mercik
 • Marlenę Gazda
 • Jakuba Józefczyka 

7.1.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 czerwca 2018r. zamykam próbę na stopień przewodnika dh. Benjaminowi Wyskielowi z wynikiem negatywnym.
7.1.3.Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 czerwca 2018r. zamykam próbę na stopień podharcmistrza dh. Mikołajowi Przetacznikowi z wynikiem negatywnym.

7.2.Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1.Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Marcinowi Podkulowi.

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 6 maja 2018 r. otwieram próbę wędrowniczą następującym druhnom i druhom:

 1. trop. Aleksandrze Folcik z 11DH - opiekun:  pwd. Krzysztof Matusik 
 2. trop. Faustynie Zając z 11DH - opiekun:  pwd. Krzysztof Matusik 
 3. pion. Marlenie Gazda z 5KDH-ek - opiekun:  phm. Joanna Brynecka 
 4. dh. Adriannie Golowskiej  z 12DH - opiekun: pwd. Krzysztof Matusik
 5. och. Julii Sztrumpf z 6DH - opiekun:  sam. Daria Klimkiewicz
 6. trop. Dominice Murdzek z 11DH - opiekun: pwd. Krzysztof Matusik
 7. och. Paulinie Zając z 11DH - opiekun: pwd. Krzysztof Matusik

13.2.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 6 maja 2018 r. zamykam próbę druhnie Marcelinie Kozickiej z 6DH na stopień Harcerki Orlej.
13.3.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 6 maja 2018 r. zamykam próbę wędrowniczą:

 • wyw. Krystianowi Ferencowi z 2DH - opiekun: pwd. Weronika Zawisza HO
 • trop. Kamili Łoś z 4DH - opiekun: pwd. Weronika Hejnar

13.4.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 5 lipca 2018 r. otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy:

 • sam. Weronice Marszałek z 8DH - opiekun: pwd. Weronika Zawisza HO
 • trop. Sarze Rodzeń z 5KDH-ek - opiekun: pwd. Kamila Rodzeń

13.5.Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Darii Klimkiewicz z 6DH. Opiekunem mianuję hm. Piotra Lubasia.
13.6.Otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej 

 • pwd. Weronice Hejnar HO z 4DH. - opiekunem mianuję hm. Piotra Lubasia.

13.7.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 5 lipca 2018 r.  zamykam próbę sam. Marii Radkowskiej z 2DH na stopień Harcerki Rzeczypospolitej.
13.8.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 5 lipca 2018 r.  zamykam próbę pwd. Małgorzacie Prajsner z 20DH na stopień Harcerki Orlej.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP