Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L10/2018

Krosno. 24.08.2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L10/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Informacje
1.1.1. Zgodnie z & 51 Statutu ZHP, oraz Uchwałą Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP z dnia 24 kwietnia 2018 roku  zwołałem  Zjazd  Nadzwyczajny Hufca ZHP Krosno, który odbędzie się  w dniu 31 sierpnia 2018 roku w harcówce Hufca o godz 17:30.  
1.1.2. Podaję dodatkową listę instruktorów i harcerzy pełniących funkcje instruktorskie  w Hufca ZHP Krosno z czynnym prawem wyborczym:

  1. Joanna Czekańska                               -drużynowa
  2. Marlena Gazda-drużynowa
  3. Marcin Podkul   - drużynowy
  4. pwd. Sabina Pelczar-drużynowa
  5. Piotr Rzeźnik-drużynowy

Czuwaj!

Komendant Hufca ZHP Krosno
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP