Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L13/2018

Krosno, 07.10.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno 
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L13/2018

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 1 Gromadę Zuchową „Leśne Zwierzęta” działającą przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie.

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z pełnienia funkcji drużynowej 1 GZ „Leśne Zwierzęta” z Korczyny dh. pwd. Sabinę Pelczar.

Czuwaj!
hm. Jan Borek 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP