Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L15/2018

Krosno. 10.11.2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Krosno\
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L15/2018

3. Drużyny
3.1.Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.1.1. Zwalniam pwd. Stanisława Penara z pełnienia funkcji drużynowego 12 DH „Północ” im. Zawiszy Czarnego w Rymanowie.

Serdecznie dziękuję za długoletnią służbę wychowawcy harcerskiej drużyny, duże zaangażowanie we wszystkie przedsięwzięcia Hufca a szczególnie za krzewienie pamięci o Bohaterach, twórcach naszej Niepodległości.

3.1.2. Mianuję sam. Adriannę Golowską na funkcję drużynowej 12 DH „Północ” im. Zawiszy Czarnego w Rymanowie.
Ustanawiam pwd. Stanisława Penara opiekunem sam. Adrianny Golowskiej do czasu uzyskania pełnoletności.Życzę Druhnie pomyślnego ukończenia próby i uzyskania stopnia instruktorskiego, wytrwałości, kreatywności w działaniu i satysfakcji z pełnionej służby.

Czuwaj !
Komendant Hufca ZHP Krosno
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP