Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L16/2018

Krosno, 17.12.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L16/2018

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskiej z dnia 1 grudnia 2018 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i  dopuszczam do  złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę sam. Kingę Lasko.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Kimisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 grudnia 2018 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: 

 • sam. Adriannie Golowskiej, opiekunem mianuję phm. Szymona Kowala,
 • pion. Katarzynę Gierlach – opiekun phm Katarzyna Kołodziej,
 • pion. Darii Klimkiewicz – opiekun phm Joanna Brynecka,
 • sam. Nikolettcie  Wilusz – opiekun  phm. Szymon Kowal,
 • sam. Paulinie Boryko – opiekun phm.  Joanna Brynecka.

7.3.Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.09.2018 roku zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Kamilii Mięsowicz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję drużynowemu hm. Piotrowi Lubasiowi i 19 Drużynie Harcerskiej „ INVICTUS” z Jaszczwi za godne reprezentowanie Hufca na imprezie miejskiej z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski.
12.2.Gratuluję 4 DH „Z Nienacka” za zdobycie tytułu Grand Prix podczas festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej HIT w Leżajsku.
12.3.Dziękuję 6 DH „Iskra” w Dukli za aktywne włączenie się w organizację koncertu pt: „Ratujmy stópkę Olusia” oraz zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących.
12.4. Dziękuję hm. Piotrowi Lubasiowi za przeprowadzenie apelu pamięci pod pomnikiem bohaterów wojen wyzwoleńczych w Polance i Jaszczwi.

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę wędrowniczą następującym druhom i druhnom:

 • sam. Nikoli Wilusz z 20 DH z Korczyny. Opiekunem mianuję pwd.  Małgorzatę Prajsner,
 • trop. Magdalenie Gancarz z 4 DH Z Krosna – opiekun sam. Kinga Lasko,
 • sam. Paulinie Boryka z 20 DH z Korczyny – opiekun pwd. Małgorzata Prajsnar,
 • Kamilowi Wietecha z 8 DH z Krościenka Wyżnego  - opiekun pwd.  Jakub Józefczyk.

13.2. Otwieram próbę na Harcerkę Orlą/ Harcerza Orlego.

 • sam. Karolinie Kubal z 18 DH z Łężan – opiekun pwd. Weronika Zawisza HO,
 • pion. Zuzannie KASPERKIEWICZ Z 18 DH z Łężan – opiekun  Maria Radkowska HO,
 • sam. Patrycji Gerlach z 2DH z Krosna – opiekun  pwd. Małgorzata Prajsner,
 • Krystianowi Ferencowi z 2DH z Krosna -  opiekun pwd. Weronika Zawisza,
 • Jakubowi Józefczykowi z 8DH z Krościenka Wyżnego – opiekun  pwd. Michał Józefczyk.

13.3. Otwieram próbę na Harcerkę Rzeczypospolitej druhnom:

 • pwd. Weronice Zawiszy HO z 2 DH z Krosna – opiekun phm. Joanna Brynecka,
 • pwd. Małgorzacie Prajsner z 20 DH z Korczyny  – opiekun  phm. Joanna Brynecka.

13.4 Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 16 listopada 2018 roku zamykam próbę wędrowniczą następującym druhnom:

 • Juli Rogus z  4DH z Krosna,
 • Aleksandrze Nowotyńskiej z 5DH  z Krosna,
 • Urszuli Jakubczyk z 2 DH z Krosna,
 • sam. Adriannie Golowskiej z 12 DH z Rymanowa,
 • sam Weronice Marszałek z 8 DH z Krościenka Wyżnego,
 • sam. Angelice Smyka z 6 DH z Dukli.

13.5. Zamykam Próbę na Harcerkę Orlą sam. Kindze Lasko z 4 DH z Krosna.           

                                                                                                                                                                                              Czuwaj !
Komendant Hufca ZHP Krosno
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP