Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L11/2018

Krosno, 30.08.2018 r.   

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno 
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L11/2018

1.  Zarządzenia i informacje
1.2.  Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że 6 Drużyna Harcerska „Iskra” z Dukli w „Programowym Ruchu Odkrywców” w bieżącym roku harcerskim osiągnęła zielony – aktualnie najwyższy dostępny poziom zaawansowania i zajmuje 7 miejsce w rankingu.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania
6.1.1. Z dniem 26.07.2019 r. zwalniam hm. Jana Omachla z pełnienia funkcji komendanta obozu harcerskiego w Karwieńskich Błotach.

7.Mianowania instruktorów
7.1.Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1.Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.06.2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Marlenę Gazda.

12. Pochwały i wyróżnienia, nagrody
12.1.Dziękuję hm. Janowi Omachlowi za przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie obozu harcerskiego.
12.2.Dziękuję pwd. Justynie Zimny-Frużyńskiej oraz 6 DH „Iskra” z Dukli za wzorową realizację zadań w „PRO” w roku 2018, życzę dalszych sukcesów.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP