Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

1% dla Hufca ZHP Krosno

Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. /Dz. U. Nr 96, pozycja 873 możesz przeznaczyć 1% podatku dochodowego dla HUFCA ZHP KROSNO.

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, która już od 100 lat służy Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Hufiec ZHP Krosno jest jednym z ogniw realizujących tę ideę z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu krośnieńskiego. Od lat skutecznie organizujemy:

  • Obchody świąt, imprezy patriotyczne i sportowo rekreacyjne
  • Letni i zimowy wypoczynek
  • Rajdy, biwaki, zloty
  • Pomoc wszystkim potrzebującym

Dzięki Waszemu wsparciu więcej dzieci i młodzieży będzie mogło przeżyć wspaniałą, harcerską przygodę i poznać swój region i kraj jego historię i tradycje, nauczyć się odpowiedzialności, rozwinąć hart ducha, ciało i zainteresowania. Jeśli zdecydują się Państwo wspomóc Hufiec ZHP Krosno w tej misji, prosimy o wpisanie we własnym rozliczeniu podatkowym w odpowiednich rubrykach następujących danych:

Nr KRS (131.): 0000296261

Wnioskowana kwota (132.): 1% kwoty podatku zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół

Nazwa OPP (133.): Chorągiew Podkarpacka ZHP Hufiec Krosno

(134.) w okienku postawić znak "X"

(135.) Twoje dane osobowe (pole nieobowiązkowe)

 

WZÓR:

 

Pieniądze można również wpłacać na konto:
PKO BP o.Krosno 57 1240 2311 1111 0010 6836 9461

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP