Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zespół Promocyjny Hufca

Zespół Promocyjny Hufca

Pwd. Emilia Cyrkiel
przewodnicząca zespołu

Dh. Paulina Zając
członkini zespołu

Dh. Magdalena Stawarska
członkini zespołu

Dh. Natalia Pacek
członkini zespołu

Dh. Lena Patla
członkini zespołu

Dh. Martyna Szydło
członkini zespołu

Dh. Radosław Klecha
członek zespołu

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP