Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Harmonohram Harcerskiego Startu Hufca

Druhny i Druhowie! Zgodnie z zapowiedzią przekazujemy program "Harcerskiego Startu 2017/2018":

Czytaj więcej...

Harcerski Start 2017/18 w Korczynie

DRUHNY I DRUHOWIE! 
Harcerski Start 2017/ 2018 już niebawem. Spotykamy się 23 września (sobota) w Korczynie.

Czytaj więcej...

Zbiórka wyborcza 6.09.2017.

Komenda Hufca ZHP Krosno zaprasza wszystkich instruktorów na zbiórkę wyborczą, która odbędzie się Brzozowie w dniu 6 września 2017 roku. Szczegóły w załącznikach.

Czytaj więcej...

Zlot Chorągwi Podkarpackiej w Olchowcu

W dniach 13-18 sierpnia osiemdziesięciu pięciu harcerzy i harcerek z naszego Hufca (2 DH, 4 DH, 6 DH, 8 DH, 11 DH, 12 DH, 18 DH, 19 DH i 20 DH) brało udział w drugim Zlocie Chorągwi.

Czytaj więcej...

Obóz Hufca ZHP Krosno 2017

W dniach 1-11 sierpnia odbył się Obóz Hufca ZHP Krosno na stanicy w Woli Michowej.

Czytaj więcej...