Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Gra terenowa dla wędrowników

Zapraszamy wszystkich węrdowników na grę!

Harcerski Piknik Historyczny inauguracją roku harcerskiego dla drużyn Hufca Krosno

W dniu 23 września odbył się w Jaszczwi Harcerski Piknik Historyczny, będący jednocześnie inauguracją roku harcerskiego dla drużyn Hufca Krosno.

Czytaj więcej...

Spotkajmy się na Drodze Ku Niepodległej

Został TYDZIEŃ do naszej Gali Drogi Ku Niepodległej! 

Czytaj więcej...

Złaz Świetlic Podwórkowych w Rzeszowie

22 września mieliśmy okazję pojechać do Rzeszowa, gdzie odbyło się Święto Chorągwi Podkarpackiej połączone z setną rocznicą powstania ZHP.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu Biwaku Wędrownego „Szlakiem nieistniejących wsi”

W dniach 24-26.08.2018 odbył się biwak wędrowny przeznaczony dla wędrowników Hufca ZHP Krosno. W biwaku wzięło udział 11 uczestników, oraz 4 instruktorów.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP