Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Podległe jednostki

GROMADY ZUCHOWE

L.p Numer i nazwa gromady Drużynowy
1.  1 GZ "Dzielne Wilczki"  dh. Małgorzata Kowalska
2. 11 GZ „ Laskowe Orzeszki” JEDLICZE phm. Jolanta Muzyka
3. 12 GZ "Jeźdźcy Smoków" Krosno sam. Maja Marcinkowska
4. PGZ Dukla pwd. Julia Korzeniowska
5.    

DRUŻYNY HARCERSKIE

L.p Numer i nazwa drużyny Drużynowy
1. 2 DH "Mimo wszystko" im.płk.  Jana Piwnika "Ponurego" KROSNO phm. Weronika Zawisza
2. 3 DH im. Gen. J. Hallera KROSNO wyw. Antoni Skrzypek
3. 4 DH "Z Nienacka" im. Szarych Szeregów KROSNO pwd. Patrycja Kmiotek
4. 5 KDH-ek "Shenandu" im. J. Falkowskiej KROSNO pwd. Maja Prajsnar
5. 6 DH "Iskra" im. por. Władysława Barana "Bekasa" DUKLA phm. Justyna Zimny
 6.  7 DH "Nemus" KROSNO  sam. Lena Patla
7. 8 DH "Ventus"  im. Szarych Szeregów KROŚCIENKO WYŻ. pwd. Gabriela Wojnar
8. 9 DH „Gryf” SZCZEPAŃCOWA pwd. Emilia Cyrkiel 
9. 10 Drużyna Harcerska ŁĘKI DUKIELSKIE dh. Magdalena Aszlar 
10. 11 DH im. ks. Edwarda Kwaśnika LUBATOWA pion. Paulina Zając
11. 12 DH "Północ" RYMANÓW sam. Arleta Olszyńska
12. 13 DSH „Delta” im. J. Grzesiaka „Czarnego” KROSNO ćw. Kacper Dubis
13. 14 DH "Watra" RÓWNE  phm. Katarzyna Kołodziej
14. 18 DH im. S. Czarnieckiego ŁĘŻANY hm. Dorota Jurczak
15. 19 DH Invictus im. J. Piłsudskiego JASZCZEW hm. Piotr Lubaś
16. 20 DH „Pagoda” im. hm. Stanisławy Urbanek KORCZYNA pwd. Aleksandra Zych
 17.  24 DW  "Południe" RYMANÓW  pwd. Kamil Dąbrowski

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP