Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Komenda hufca

Komenda Hufca ZHP KROSNO
im. Jana i Stanisława Magurów

hm. Piotr Lubaś
Komendant Hufca Krosno

hm. Elżbieta Wawrzkiewicz
Z-ca Komendanta ds. Współpracy z Samorządem i Organizacjami Pozarządowymi

phm. Agnieszka Zalichta
Z-ca Komendanta ds. Programu i Pracy z Kadrą

phm. Michał Józefczyk
Z-ca Komendanta ds. Organizacyjnych, Skarbnik Hufca

phm. Jolanta Muzyka
Członek KH

phm. Weronika Zawisza
Członek KH

pwd. Stanisław Stojak
Członek KH phm. Michał Józefczyk

Administrator Danych Osobowych oraz Ewidencji TIPI

 

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP