Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Komenda hufca

Komenda Hufca ZHP KROSNO
im. Jana i Stanisława Magurów

hm. Jan Borek
komendant

pwd. Paulina Wysocka
z-ca komendanta ds. programowych

phm. Daniel Boczar
skarbnik hufca

hm. Piotr Lubaś
członek komendy

hm. Elżbieta Wawrzkiewicz
członek komendy

hm. Kamila Frydrych
członek komendy

pwd. Katarzyna Kołodziej 
członek komendy 

pwd. Stanisław Penar 
członek komendyphm. o. Patryk Jankiewicz
kapelan Hufca

phm. Piotr Lidwin
Administrator danych osobowych

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP