Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Dane do faktury

Faktury na hufiec muszą zawierać następujące dane - dwie opcje:
 
1. Jeżeli na fakturze jest informacja o NABYWCY i PŁATNIKU to wtedy podajemy następujące dane:
 
NABYWCA:
Chorągiew Podkarpacka ZHP
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów 
NIP: 813-02-68-490
 
PŁATNIK:
ZHP Hufiec Krosno
ul. Prochownia 4, 38-400 Krosno
NIP: 813-02-68-490
 
 
2. Jeżeli na fakturze brakuje PŁATNIKA to wtedy podajemy poniższe dane:
 
Chorągiew Podkarpacka ZHP KH Krosno
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
NIP: 813-02-68-490

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP