Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Kalendarz imprez Hufca ZHP Krosno na rok 2014/15

Lp.

Termin
realizacji

RODZAJ IMPREZY

ODPOWIEDZIALNY

1

wrzesień

Harcerski  Start  2014/15

Komendant Hufca

2

październik

Zuchowa  Jesień

hm. Kamila Frydrych

3

listopad

Zlot Drużyn Hufca z okazji Święta Niepodległości

hm. Jan Omachel

4

grudzień

Zuchowe  Mikołajki
Konkursy  świąteczne  dla  zuchów

hm. Kamila Frydrych

5

grudzień

Przekazanie  Betlejemskiego  Światła  Pokoju

Z-ca komendanta hufca d/s organizacyj.

6

luty

Dzień  Myśli  Braterskiej – spotkanie  pokoleń

Komenda Hufca

7

marzec

Hufcowy  Festiwal  Piosenki  Harcerskiej

Namiestnictwo
harcerskie

8

kwiecień

Festiwal  Piosenki  Zuchowej

Namiestnictwo
zuchowe
hm. Kamila Frydrych

9

kwiecień

Konkurs plastyczny dla zuchów na kartkę i pisankę wielkanocną

 

Komendant Hufca

10

maj

Święto  Hufca  Krosno – rocznica nadania imienia, wręczenie nowego sztandaru

11

maj

Pielgrzymka do Częstochowy

Komendant Hufca

12

czerwiec

Złaz zuchowy

hm. Kamila Frydrych

13

sierpień

Zlot Instruktorów Hufca w Woli Michowej

Z-ca komendanta hufca d/s organizacyj.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP