Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

PLAN ZBIÓREK DRUŻYNOWYCH DRUŻYN HARCERSKICH NA ROK 2017

Lp.
TEMATYKA ZBIÓREK
TERMIN
REALIZACJI
I
1. Sprawy bieżące – ewidencja.
2. Start Hufca.
3. Planowanie pracy drużyny.
15.09.216
II
1. Listopadowe święta.
2. Rajd Kurierskim Szlakiem.
3. Biwak instruktorski - plany.
13.10.2016
III
1. Problemy wychowawcze w drużynach.
2. BŚP.
3. Andrzejki / Mikołajki.
17.11.2016
IV
1. W Świątecznym nastroju.
2. BŚP.
3. Niespodzianka.
08.12.2016
V
1. HAZ. Turnieje sportowe.
2. Kurs przybocznych.
3. Zlot DMB.
4. Projekt SH / znaki służb.
12.01.2017
VI
Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej
24-26.02.2017
VII
1. Obrzędy Wielkanocne, powitanie wiosny.
2. Festiwal Piosenki Harcerskiej.
3. Żołnierze Wyklęci.
16.03.2017
IX
1. Święto Hufca Krosno - przebieg. 
2. Święto 1,2 i 3 Maja.
3. Zajęcia plastyczne :)
06.04.2017
X
1. Szeroko Pojęta Pionierka.
2. Akcja Letnia - rekrutacja. Obóz, biwak, rajd,
   wycieczka - dokumentacja
04.05.2017
XI
1. Podsumowanie rocznej pracy w drużynach i namiestnictwie.
2. Wyróżnienie aktywnych drużyn.
3. HAL.
15.06.2017 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP