Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Namiestnictwo Harcerskie i Sztarszoharcerskie

pwd. Katarzyna Kołodziej
przewodnicząca

 

pwd. Szymon Kowal
członek namiestnictwa

HO. Angela Smoleń
członek namiestnictwa

sam. Klaudia Kielar
członek namiestnictwa

 wyw. Kamil Woźniak
członek namiestnictwa