Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Kapituła Stopni Wędrowniczych
Hufca ZHP Krosno


pwd. Brygida Bożek
przewodniczący kapituły 

pwd. Małgorzata Prajsner
zastępca przewodniczącej kapituły

pwd. Aleksandra Wojtowicz
członek kapituły

phm. Kamila Mkięsowicz
członek kapituły

HO Marcelina Kozicka
członek kapitułyMateriały do pobrania

Próba HO

Próba HR

Próba Wędrownicza

Wniosek o otwarcie próby

Wniosek o zamknięcie próby

Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP