Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Grudniowe zebranie KSW

Zebranie Kapituły Stopni Wędrowniczych odbędzie się 28.12.2016 r. o godz. 15:00 w lokalu komendzie hufca.

Zapraszamy!

BŚP

Harcmistrzyni Danuta Bok z tytułem "WOLONTARIUSZ ROKU 2016"

Wolontariat harcerski w Krośnie oceniany jest bardzo wysoko. Tak jak w latach poprzednich i w roku bieżącym wśród najlepszych nie zabrakło instruktorów Hufca. W kategorii wolontariat indywidualny laureatką została zasłużona instruktorka, wieloletnia zastępczyni Komendanta harcmistrzyni Danuta Bok. Druhna Danuta Bok to człowiek z ogromną siłą oddziaływania na młode pokolenie.

Czytaj więcej...

Sejmik Wędrowniczy

 

Już 3 grudnia odbędzie się kolejny Sejmik Wędrowniczy. Zapraszamy patrole do zgłaszania się. 

Czytaj więcej...

Niecodziennych warsztaty…

Cóż to był za weekend! Niecodziennych warsztaty… Warsztaty twórczo - psychologicznych “Expressio”! 

Czytaj więcej...