Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L8/2019

Druhny i druhowie, Komenda Hufca ZHP Krosno podaję do wiadomości listę uczestników z głosem decydującym na zjazd zwykły Hufca ZHP Krosno, który odbędzie się w dniu 21.11.2019 roku w Domu Ludowym, dzielnicy Miasta Krosna - Białobrzegi

Czytaj więcej...

Harc- Bit 2019 za nami!

26 października w sali Domu Ludowego w Łężanach już po raz czwarty odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej "Harc- Bit".

Czytaj więcej...

Nasz komendant z tytułem ORŁA CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZHP

19 października podczas GALI HARCERSKIEGO WOLONTARIATU w Łańcucie wyróżnieni zostali najlepsi spośród zgłoszonych do tytułu „ORŁY CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO”.

Czytaj więcej...

Wyniki gry terenowej i zawodów strzeleckich

Tradycyjnie, jak co roku podczas Harcerskiego Startu odbyła się gra terenowa. Tym razem p.t. „Śladami porucznika Barana”.

Czytaj więcej...

Start Hufa 2019/2020

Dzień 21 września 2019 roku na trwale zapisał się w historii Hufca, a szczególnie  6 DH „Iskra” im por. Władysława Barana” Bekas” z Dukli.

Czytaj więcej...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP