Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zlot z Okazji Święta Niepodległości

Jak co roku 19 Drużyna Harcerska w Jaszczwi zorganizowała Zlot z Okazji Święta Niepodległości. Wzięło w nim udział prawie 120 harcerek i harcerzy z drużyn Hufca Krosno.

 


W programie Zlotu znalazła się Msza Święta za Ojczyznę, złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepodległości oraz uroczysta wieczornica harcerska, której treścią był udział harcerzy w walce o odzyskanie niepodległości. Wyjątkowym elementem zlotu było posadzenie na dziedzińcu szkoły w Jaszczwi dwóch drzewek dębowych dla upamiętnienia 100-lecia harcerstwa polskiego. Przed jednym z drzewek ustawiono kamień z tablicą pamiątkową. Po oficjalnych punktach programu, do późnej nocy trwały zabawy integracyjne. W drugim dniu zlotu odbył się tradycyjny turniej strzelecki o puchar Komendanta Hufca. Kolejność wg zajmowanych miejsc była następująca:
I – 19 DH Jaszczew
II – Szczep Harcerski Górskie Bractwo
III – 18 DH Łężany
IV – Szczep Harcerski Krościenko Wyżne
V – Próbna Drużyna Krosno-Białobrzegi
VI – 4 DH Krosno
VII – Próbna Drużyna Iwonicz


Zdjęcia z imprezy możecie zobaczyć w Galerii

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP