Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Start Harcerski 2010

"Wielcy ludzie są jak meteoryty, spalają się dla oświecenia ludzkości" - Napoleon Bonaparte

9 listopada 2010 roku odbył się Harcerski Start inaugurujący rok harcerski 2010/2011 w Hufcu im. Jana i Stanisława Magurów.

Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół w Korczynie i połączona została z Dniem Edukacji Narodowej i odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci nauczycielek, aktywnie działających w Związku Harcerstwa Polskiego: hm. Heleny Pelczar (1915-1988) i hm. Stanisławy Urbanek (1914-2008). Organizatorami przedsięwzięcia byli: Komenda Hufca ZHP w Krośnie, Przewodniczący Rady Gminy Korczyna, Wójt Gminy Korczyna oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie. Część oficjalną rozpoczęto odśpiewaniem hymnu harcerskiego. Po apelu hm. Piotr Lubaś odczytał Rozkaz Specjalny Komendanta Hufca hm. Jana Borka, w którym podsumowano działalność Hufca w 2010 roku oraz zakreślono program na 2011 rok. Następnie Wójt Gminy Korczyna Jan Zych powitał rodziny hm. Heleny Pelczar i hm. Stanisławy Urbanek, zaproszonych gości, harcerzy, pedagogów i młodzież szkół w Korczynie. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez społeczność Korczyny, umieszczonej w holu Zespołu Szkół w Korczynie, dokonali przedstawiciele Gminy Korczyna. Następnie rodziny i delegacje różnych środowisk oddały hołd znakomitym harcmistrzyniom, składając kwiaty przed odsłoniętą tablicą. Odśpiewano hymn harcerski. Po wysłuchaniu przemówień, odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Korczynie. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzali okolicznościową wystawę, szkolną "Izbę pamięci" oraz wpisywali się do kroniki Zespołu Szkół w Korczynie. Finalnym elementem uroczystości było spotkanie pokoleń zorganizowane w stołówce szkolnej.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP