Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

V Harcerski Halowy Turniej Piłki Nożnej za nami

Już po raz kolejny harcerze i harcerki krośnieńskiego hufca sprawdzili swoje umiejętność gry w piłkę nożną w V Harcerskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca ZHP Krosno.

Turniej zorganizowany został przez Związek Drużyn Ziemi Jedlickiej wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jedliczu. Z zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Pan Piotr Rostek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Krawczyk.

Po zaciętej walce tabela wyników prezentowała się następująco:

HARCERZE STARSI
1 m. - 12 DH w Potoku
2 m. - 8 DH w krościenku W.
3 m. - Patrol "GB"

HARCERZE MŁODSI
1 m. - 12 DH w Potoku
2 m. - 18 DH w Łężanach
3 m. - 19 DH w Jaszczwi

HARCERKI
1 m. - 4 DH w Krośnie
2 m. - 6 DH w Krościenku W.
3 m. - 18 DH w Łężanach

W rywalizacji wzięły jeszcze udział: 17 DH w Jedliczu, 5 KDH-ek w Krośnie. W półfinale i finale duże emocję wzbudziły rzuty karne, zwłaszcza w walce o I miejsce. Cały turniej przebiegł w duchu sportowej rywalizacji i klimacie wspaniałej zabawy. Zwycięzcy odeszli z pucharami ufundowanymi przez Komendanta Hufca oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Związek Drużyn, a wszyscy uczestnicy dostali słodkie upominki.

Szczególne podziękowania składamy na ręce sędziów z OZPN Krosno za pomoc, a zwycięzcą gratulujemy pierwszych miejsc i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP