Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Obchody 11 listopada w Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej

Jak co roku, w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się wieczornica oraz Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta Hufca w Jaszczwi, pod czujnym okiem hm. Piotra Lubasia. Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się już 10 listopada wspólną, harcerską Mszą Świętą w intencji Ojczyzny oraz apelem poległych pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia 1918 r.

Następnie 19 DH z Jaszczwi przygotowała spektakl słowno-muzyczny, odegrany w domu ludowym. Oprócz harcerzy z hufca – drużyn z Potoka, Krosna, Łężan, Iskrzyni, Krościenka; na wieczornicy gościli : komendant hufca Krosno hm. Jan Borek, komenda ZDZJ, na czele z komendantką phm. Jolanta Muzyką, zastępca burmistrza Gminy Jedlicze pan Piotr Rostek . Wszystko w duchu jedności i patriotyzmu.

Kolejnym punktem programu, wyczekiwanym przez wszystkich harcerzy był wieczór biało-czerwony. Królowały barwy narodowe na koszulkach i twarzach . Fantastyczna zabawa, sportowa rywalizacja w różnych konkurencjach, między innymi w konkursie wiedzy o Polsce trwała długo, długo w noc. Następnego dnia, 11 listpada, po kilku godzinach snu odbył się turniej strzelecki. W międzyczasie na uroczystej Mszy w Jedliczu wystawione zostały dwa poczty - ze sztandarem AK i sztandarem Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej, oraz warta pod pomnikiem upamiętniającym odzyskanie niepodległości.

Po południu ogłoszono wyniki turnieju: na I miejscu uplasowała się 19 DH z Jaszczwi, II zajęła 4 DH z Krosna, a III 12 DH z Potoka. Impreza zakończyła się wspólnym apelem i rozdaniem nagród dla zwycięzców.

sam. Natalia Surma

Muszę Polskę naprzód zdobyć w mym własnym sercu,
wykrzesać ją własną moją mocą w nieustępliwym trudzie
i znoju - mocując się z samym sobą wyszarpać ją w bólu
z niczego - a dopiero gdy ją zdobędę w mym własnym sercu
- narzucę ją otaczającemu światu.


Stefan Żeromski

11_listopada_2009_1 11_listopada_2009_211_listopada_2009_311_listopada_2009_411_listopada_2009_5 11_listopada_2009_611_listopada_2009_711_listopada_2009_811_listopada_2009_911_listopada_2009_1011_listopada_2009_1111_listopada_2009_1211_listopada_2009_1311_listopada_2009_1411_listopada_2009_15

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP