Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Kurs przybocznych – Kotań 2009

W dniach 6-8.03.2009 w Kotani odbył się kurs przybocznych Hufca ZHP Krosno. W szkoleniu uczestniczyli przyboczni oraz kandydaci na przybocznych z następujących drużyn: 3KDH, 4DH, 5DH, 9DH, 11DH, 12DH, 13KGDH, 14DH, 15DH, 17DH, 18DH, 19DH

W piątek po przyjeździe i zakwaterowaniu, rozpoczęły się zajęcia. Pierwsze zajęcia pt. „Przyboczny – kto to taki” przeprowadził komendant kursu hm. Piotr Lubaś. Podczas kolejnych zajęć prowadzonych przez skarbnika hufca druha pwd. Piotra Wajsa uczestnicy zapoznali się z dokumentacją drużyny oraz sposobem jej prowadzenia. Dzień zakończył się przy gitarze i śpiewie.

Drugi dzień rozpoczął się od zajęć o tematyce wędrowniczej prowadzonych prze z druha Łukasza Wójcika. Kolejne tematy skupiały się na planowaniu pracy w drużynie, planowaniu zbiórek, a także organizacji wyjazdów. Zajęcia prowadzone były przez druhnę phm. Mirosławę Głowacką, druha phm. Radosława Kasprzyka oraz hm. Piotra Lubasia. Podczas tych zajęć omówione zostały między innymi podstawowe formy pracy na zbiórkach, układanie planu pracy drużyny, układanie planu zbiórki wg zasad dobrej zbiórki, bezpieczeństwo podczas wyjazdów i zbiórek w harcówce. Harcerze dowiedzieli się również jaką dokumentację należy przygotować przed zatwierdzeniem wyjazdu w hufcu.

Trzeci i zarazem ostatni dzień szkolenia rozpoczął się od zajęć druha hm. Marka Wójcika, który zaprezentował uczestnikom drogę jaką musi przejść kandydat na instruktora, aby uzyskać stopień przewodnika. Część szkoleniową zakończyło podsumowanie.

Ostatnim punktem programu przed powrotem do Krosna była wizyta w Ośrodku Edukacyjnym i Muzeum Magurskiego Parku Narodowego.

Zdjęcia z kursu dostępne w Galerii zdjęć. Zapraszamy.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP