Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Po Zjeździe Nadzwyczajnym...

W dniu 12 grudnia 2008r. w lokalu Komendy Hufca ZHP Krosno odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Krosno.

W czasie zjazdu obecni instruktorzy hufca dokonali wyboru nowych władz. Komendantem hufca wybrany został hm. Jan Borek.

W skład komendy hufca weszły ponadto następujące osoby:

hm. Danuta Bok - z-ca komendanta
hm. Dorota Jurczak - członek komendy
hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - członek komendy
pwd. Piotr Wajs - członek komendy - skarbnik

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP