Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Przez zjazdem Hufca ZHP Krosno

Rozkaz Komendantki Chorągwi Podkarpackiej ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Podkarpackiej
im. Olgi i Andrzeja Małkowskich
Rzeszów, 12.11.2008 roku

Rozkaz L.14/2008
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z § 50 Statutu ZHP zwołuję na dzień 12 grudnia 2008 roku o godzinie 16.00 Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Krosno. Celem zjazdu nadzwyczajnego hufca będzie wybór komendanta i komendy hufca.

1.2. Informacje
1.2.1. Zgodnie z punktem 18 Ordynacji wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego podaje do wiadomości listę uczestników Zjazdu nadzwyczajnego hufca ZHP w Krośnie, z czynnym prawem wyborczym:

1. hm. Aftanas Marek przewodniczący Komisji Rwizyjnej Hufca
2. phm. Basak Waldemar członek Komendy Hufca
3. hm. Bok Danuta przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorkich
4. phm. Bogacz Henryk sekretarz Kapituły
5. hm. Borek Jan zastępca Komendanta Hufca
6. phm. Boczar Daniel opiekun SHGB
7. phm. Drzymała Matylda członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorkich
8. hm. Farska Irena zastępca przewodniczącego Komisji Rwizyjnej Hufca
9. phm. Frydrych Ewa drużynowa
10. hm. Frydrych Kamila namiestniczka zuchowa
11. phm. Grzegorska Krystyna drużynowa
12. phm. Głowacka Mirosława drużynowa
13. hm. Jurczak Dorota drużynowa
14. phm. Kasprzyk Radosław szef Harerskiego Klubu Ratownictwa
15. pwd. Korona-Garbacik Teresa drużynowa
16. pwd. Krygowska Jolanta drużynowa
17. phm. Muzyka Jolanta komendantka związku drużyn
18. pwd. Lidwin Piotr drużynowy
19. hm. Lubaś Piotr drużynowy
20. pwd. Krzysztof Mięsowicz komendant szczepu
21. pwd. Izabela Motyka drużynowa
22. hm. Omachel Jan komendant Kręgu Seniorów
23. pwd. Pachana Agnieszka drużynowa
24. pwd. Podkul Agata drużynowa
25. hm. Parzych Kazimiera członek Komisji Rewizyjnej Hufca
26. phm. Rajchel Jadwiga drużynowa
27. phm. Twaróg Mariola drużynowa
28. pwd. Wach Małgorzata drużynowa
29. pwd. Wajs Piotr skarbnik Hufca
30. pwd. Wojtoń Maria członek Rady Namiestnictwa Zuchowego
31. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi
32. hm. Wójcik Marek członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
33. hm. Zborowska Stefania członek kapituły

1.2.2. Informuję, że Zjazd nadzwyczajny odbędzie się w siedzibie Komendy Hufca przy ulicy Prochownia 4.

Czuwaj!
/-/ hm. Władysława Domagała

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP