Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

XXV-lecie nadania Hufcowi ZHP Krosno imienia Jana i Stanisława Magurów

10 maja 2008 roku Hufiec ZHP Krosno obchodził wielki jubileusz – 25 rocznicę nadania imienia – Jana i Stanisława Magurów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele OO. Kapucynów, którą koncelebrował Kapelan Hufca ks. Paweł Kaszuba. Tuż po Mszy Św.,o godzinie 10.45, blisko 150-osobowa reprezentacja harcerek i harcerzy naszego Hufca wyruszyła w przemarsz ulicami miasta Krosna. Wspaniale reprezentowały się sztandary: Komendy Hufca Krosno, Szczepu Harcerskiego Górskie Bractwo, Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej oraz Szczepu Harcerskiego z Krościenka Wyżnego. Trasa prowadziła od Kościoła OO. Kapucynów do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Magurów, gdzie wbudowana jest pamiątkowa tablica naszych Bohaterów. Swoją obecnością zaszczyciła nas siostra Jana i Stanisława Magurów – Pani Emilia Magura-Witkowska oraz Orkiestra Dęta z Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym pod przewodnictwem Pana Kapelmistrza – Jarosława Seredy.

W uroczystości wzięli również udział:
Prezydent Miasta Krosna – Pan Piotr Przytocki Wiceprezydent Miasta Krosna – Pan Bronisław Baran
Senator Rzeczypospolitej – Pan Stanisław Piotrowicz
Komendantka Chorągwi Podkarpackiej – hm. Władysława Domagała
Kapelan Hufca – ks. Paweł Kaszuba
Prezes firmy RAF-Ekologia Sp. z o.o. – Pan Janusz Nagnajewicz
oraz pozostali zaproszeni goście.

Na uroczystym Apelu Komendant Hufca, phm. Waldemar Basak, przyznał odznaczenia:

"Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno":
hm. Janowi Omachlowi w stopniu – złotym
Komendantce Chorągwi Podkarpackiej hm. Władysławie Domagale w stopniu – srebrnym
hm. Dorocie Jurczak w stopniu – srebrnym
hm. Markowi Wójcikowi w stopniu – brązowym
hm. Antoniemu Zuzakowi w stopniu – brązowym
wiceprezydentowi Miasta Krosna Panu Bronisławowi Baranowi w stopniu – brązowym

"Przyjaciel Dziecka":
phm. Krystynie Grzegorskiej
phm. Mirosławie Głowackiej
pwd. Teresie Korona – Garbacik

"Honorowa Srebrna Odznaka Przyjaciół Harcerstwa":
Jadwidze Kasprzyk
Piotrowi Przytockiemu
Januszowi Nagnajewicz
Marianowi Duda
Arturowi Stodolak
Stanisławowi Słyś

Po apelu zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową Bohaterów, nastąpiło wyprowadzenie sztandarów a następnie odbyło się przedstawienie słowno – muzyczne nawiązujące do Jasia i Stasia Magurów, przygotowane przez drużyny Hufca Krosno.

Podsumowując tą wielką uroczystość harcerki i harcerze Hufca Krosno z dumą noszą na mundurze plakietkę Hufca, na której widnieje nazwisko naszych Bohaterów – Jan i Stanisław Magurowie[...]

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP