Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

VIII Zjazd Hufca ZHP Krosno

Dnia 24 listopada 2007 roku odbył się VIII Zjazd Hufca ZHP Krosno. Zjazd sprawozdawczo - wyborczy odbywa się co 4 lata. Ma on na celu wybranie nowych władz Hufca oraz przedstawienie osiągnięć i sprawozdania z działalności ustępującej komendy.

Dnia 24 listopada 2007 roku odbył się VIII Zjazd Hufca ZHP Krosno. Dzięki uprzejmość Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 spotkanie odbyło się w budynku szkoły. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co 4 lata. Ma on na celu wybranie nowych władz Hufca oraz przedstawienie osiągnięć i sprawozdania z działalności ustępującej komendy. W zjeździe brało udział 27 delegatów z czynnym prawem wyborczym, instruktorzy hufca oraz zaproszeni goście. Z ramienia Urzędu Miasta w zebraniu wzięli udział Pan mgr Bronisław Baran- wice prezydent miasta, Pan mgr Stanisław Słyś- przewodniczący Rady Miasta, a także radni. Obecny był również Senator RP oraz Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa w Krośnie mgr Stanisław Piotrowicz. W zjeździe wzięła również udział Komendantka Podkarpackiej Chorągwi ZHP hm. Władysława Domagała. Swoją obecnością zaszczyciła nasze spotkanie rodzina bohaterów hufca Jana i Stanisława Magurów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes TPD mgr Marian Duda, o. Józef Mońko- kapelan Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”, Prezes spółki Raf-Ekologia mgr Janusz Nagnajewicz, Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8- mgr Jadwiga Kasprzyk, z-ca przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa hm. Adam Krzanowski, oraz hm. Antoni Zuzak.

Delegaci zjazdu wybrali na komendanta phm. Waldemara Basaka. Skład komendy przedstawia się następująco:
hm. Danuta Bok - z - ca komendanta ds. programowych,
hm. Dorota Jurczak - protokolant,
hm. Jan Borek - z - ca komendanta ds. organizacyjnych,
pwd. Piotr Wajs - skarbnik hufca.
Podczas spotkania wręczono wiele odznaczeń. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wręczył odznakę „Przyjaciel Dziecka” druhnom phm. Ewie Frydrych, pwd. Agacie Podkul oraz pwd. Małgorzacie Wach. Wręczono też Krzyż za zasługi dla ZHP hm. Adamowi Krzanowskiemu w stopniu złotym, hm. Markowi Wójcikowi w stopniu srebrnym, phm. Ewie Gromek w stopniu brązowym, phm Mirosławie Głowackiej w stopniu brązowym, phm. Waldemarowi Basakowi w stopniu brązowym, phm. Radosławowi Kasprzyk w stopniu brązowym. Przyznane zostały również odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno”. Odznakę otrzymali: Pani Maria Magura- Witkowska w stopniu złotym, hm. Irena Farska w stopniu brązowym, hm Marek Aftanas w stopniu srebrnym, Rada Miasta Krosna w stopniu srebrnym, Gmina Komańcza w stopniu brązowym, Spółka Raf-Ekologia w Jedliczu w stopniu brązowym, Szczep Harcerskie „Górskie Bractwo” w stopniu brązowym.

Aleksandra Wojewódka

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP