Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

SUKCES NASZYCH DRUŻYN W RZESZOWIE!

Dużym sukcesem zakończył się tegoroczny Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej, który odbył się 21 kwietnia w Rzeszowie. W pięciu kategoriach wiekowych w jakich był rozgrywany konkurs festiwalowy, reprezentanci naszego hufca zajęli, aż trzy miejsca na najwyższym podium oraz jedno miejsce 2 i jedno 3.
W swoich kategoriach najlepszymi w Chorągwi Podkarpackiej okazali się:
6 Gromada Zuchowa „Wesoła Gromada” z Iskrzyni – kategoria zuchy;
10 Drużyna Harcerska „Watra” z Korczyny - kategoria harcerzy
4 Drużyna Wędrownicza im. Szarych Szeregów z Krosna – kategoria wędrownicy
Miejsce drugie w kategorii drużyn wielopoziomowych zajęła 19 Drużyna Harcerska z Jaszczwi, a miejsce trzecie w kategorii drużyn starszoharcerskich – 6 Drużyna Starszoharcerska z Krościenka Wyżnego.
W festiwalu startowało 35 drużyn i gromad reprezentujących hufce należące do chorągwi podkarpackiej ZHP. Motto tegorocznego festiwalu brzmiało: „Z harcerską piosenką przez stulecie”

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP