Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej

14 kwietnia 2007r. , o godz. 10:30 odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Domu Kultury w Krośnie. Tegoroczny festiwal odbył się pod nazwą „Z pieśnią harcerską przez stulecie”.


Uczestnicy występowali drużynowo w następujących kategoriach wiekowych: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy oraz wielopoziomowe. Gromady prezentowały jeden pląs i jedną piosenkę, opowiadające o pracy gromady zuchowej. Drużyny harcerskie natomiast prezentowały dwie piosenki tradycyjne towarzyszące ruchowi harcerskiemu od początku jego istnienia.


W tegorocznym spotkaniu z piosenką wzięło udział 2 gromady zuchowe oraz 12 drużyn harcerskich. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca będą reprezentować hufiec w festiwalu chorągwianym, który odbędzie się 21 kwietnia.

A oto wyniki konkursu:

Zuchy:
I miejsce – 5 GZ „Wesoła Gromada”
II miejsce - 6 GZ „Krasnoludki”

Harcerze:
I miejsce – 10 DH „Watra”
II miejsce – Próbna DH
III miejsce – 1 DH „Feniks”

Harcerze starsi:
I miejsce – 6 DSH Im. St. Filara
II miejsce – 5 DSH Im. J. Falkowskiej
III miejsce – 20 DSH „Pagoda”

Wędrownicy:
I miejsce – 4 DW Im. Szarych Szeregów

Wielopoziomowa:
I miejsce – 19 DH Im. J. Piłsudskiego
II miejsce – 3 DSH Im. J. Hallera
15 DH Im. A. Kamińskiego
III miejsce – 13 DH Im. J. Grzeszaka

Wyżej wymienione gromady i drużyny harcerskie otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Miejski.

Serdecznie gratulujemy!

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP