Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Konkurs recytatorski "Strofy o Ojczyźnie"

Jak co roku, tym razem w murach SP nr 8 w Krośnie, odbył się hufcowy konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, który miał na celu zapoznanie zuchów i harcerzy z polską literaturą, opisującą piękno naszego kraju i jego dzieje. W konkursie brali udział reprezentanci każdej kategorii wiekowej, którzy mówili wiersz i fragment prozy.

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie,
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie wina jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...”


Jury oceniało sposób wykonania, dobór repertuaru, umundurowanie i ogólną prezencję uczestników. Po deklamacjach utworów, wśród ogólnych nerwów uczestników ogłoszono wyniki, które prezentują się następująco:

W kategorii ZUCHY:
I miejsce - Magdalena Pelczar z 5 GZ z Iskrzyni
II miejsce – Justyna Kozanecka z 5 GZ z Iskrzyni
III miejsce – Julia Pyteraf z 6 GZ z Krościenka Wyżnego

W kategorii HARCERZE:
I miejsce – Elwira Marszałek z 15 DH z Iskrzyni
II miejsce – Dominik Stodolak z 18 DH z Łężan
III miejsce – Barbara Habrat z 1 DH z Iwonicza Zdroju

W kategorii HARCERZE STARSI:
I miejsce – Anna Pojnar z 5 DSH z Krosna
II miejsce - Elżbieta Kochanek 14 DSH z Jedlicza
III miejsce – Klaudia Marszałek z 15 DH z Iskrzyni

W kategorii WĘDROWNICY:
Nie przyznano pierwszego miejsca, ale ex aequo II miejsce otrzymały:
dh. Barbara Bożek 12 DH z Potoka i dh. Natalia Surma 14 DSH z Jedlicza.

Nagrodami były książki i dyplomy, a zdobywcy pierwszych miejsc są upoważnieni do udziału w konkursie na szczeblu chorągwianym.
Całość przebiegała sprawnie, pod czujnym okiem komendy hufca i prowadzącej.
Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek poczęstunek.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP