Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Przekazanie Światełka Betlejemskiego w Krośnie

21 grudnia br. odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju urzędom, instytucjom, mieszkańcom miasta Krosna oraz środowiskom harcerskim.


O godz. 18.30 harcerze Hufca Krosno oraz reprezentanci odbierający Światło spotkali się na Mszy św. w kościele oo. Kapucynów w Krośnie, którą odprawili: ks. hm. Grzegorz Bechta- kapelan hufca oraz o. Józef Mońko- kapelan szczepu „Górskie Bractwo”.

Po niej wszyscy zgromadzeni udali się na krośnieński rynek, gdzie miało miejsce przekazanie Światła, a harcerki z „Górskiego Bractwa” zaśpiewały kilka piosenek: m.in. „Światło z Betlejem”, „Ogień”.

Betlejemski Ogień odebrali m.in.: Prezydent Miasta Krosna- Piotr Przytocki, Z-ca Prezydenta- Bronisław Baran, Dyrektor Krośnieńskiego Domu Kultury, Policja, Straż Miejska, przedstawiciele urzędów i instytucji oraz mieszkańcy miasta.

Na zakończenia ułożyliśmy ze zniczy Krzyż Harcerski- jako symbol harcerskiej wędrówki Betlejemskiego Światła Pokoju.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP