Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zuchowe Mikołajki

9 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie odbyły się Zuchowe Mikołajki zorganizowane przez Komendę Hufca Krosno oraz Namiestnictwo Zuchowe.
Mikołajkowe spotkanie zuchów krośnieńskiego hufca rozpoczęło się o godz. 10.
Tym razem zuchów było wyjątkowo dużo- ok. 200.

Przed sobotnim spotkaniem, każda gromada musiała wykonać dwa zadania: namalować portret Św. Mikołaja oraz nauczyć się i zaśpiewać mikołajkową piosenkę.
Wszystkie portrety były bardzo piękne, podobnie jak piosenki- jedne z podkładem muzycznym, inne bez.

Podczas Mikołajków zuchy mogły wykazać się m.in. znajomością zwrotu „Wesołych Świąt” w kilku językach, wykonując zadanie polegające na przyporządkowaniu zwrotu do języka w jakim został napisany. Dzieci wykonały także kartki świąteczne, które zostały włożone do dużego worka mikołajkowego i wysłane do redakcji „Zuchmistrza”.

Na zakończenia zuchy odśpiewały "Bratnie słowo" pożegnały się swoim zuchowym zawołaniem: Czuj! Czuj! Czuwaj!.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP