Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Nasi harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju....

W niedzielę 17 grudnia 2006 r. o godzinie 10.00 Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione przez skautów słowackich, przekroczyło granicę Polski. Na Łysej Polanie w Tatrach odebrali je harcerze ZHP, w tym również reprezentacja Hufca Krosno.


W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, mediów. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, Premierowi, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i innych przyjaciół harcerstwa.

Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez Związek Harcerstwa Polskiego skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. Także w naszej gminie Betlejemskie Światło Pokoju trafi do osób potrzebujących jego ciepła i wszystkiego, co Ono symbolizuje: miłości, jedności, miłosierdzia.

Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski po raz szesnasty. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą Go do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają Go skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła, brzmi: Betlejemskie Światło Pokoju „Jedno światło, jedno przyrzeczenie”. Słowa te są nawiązaniem do przypadającego w 2007 roku 100-lecia skautingu i najważniejszego związanego z tą rocznicą wydarzenia – 1 sierpnia o wschodzie słońca skauci na całym świecie będą odnawiać swoje Przyrzeczenie.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP