Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

II Harcerski Turniej Piłki Halowej

Dnia 2 grudnia 2006 r. Związek Drużyn ZHP Ziemi Jedlickiej im. kpt. Stanisława Betleja zorganizował wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji II Harcerski Turniej Piłki Halowej.
Brały w nim udział następujące drużyny harcerskie:
- 3 DH z Krosna
- 6 DH z Krościenka Wyżnego
- 8 DH Z Krościenka Wyżnego
- 12 DH z Potoka
- 13 DH z Krosna
- 14 DH z Jedlicza
- 18 DH z Łężan
- 19 DH z Jaszczwi
- próbna DH z Moderówki
- próbna DH z Jedlicza

Rozgrywki odbywały się w trzech kategoriach wiekowych, rywalizowało ze sobą 17 drużyn. Wśród harcerek po bardzo emocjonującej grze zwyciężyła 19 DH z Jaszczwi. Drugie miejsce zajęła 6 DH z Krościenka Wyżnego, zaś trzecie 18 DH z Łężan.
Wśród harcerzy starszych najlepsza okazała się 8 DH z Krościenka Wyżnego. Drugie miejsce zajęła 13 DH z Krosna, trzecie – próbna DH z Moderówki.
Wśród harcerzy młodszych zwyciężyła próbna DH z Moderówki. Drugie miejsce zajęła 18 DH z Łężan, trzecie miejsce zaś 12 DH z Potoka..
Puchary dla zwycięskich drużyn ufundował komendant Hufca Krosno phm. Waldemar Basak. Nagrody – Burmistrz Gminy Jedlicze Zbigniew Sanoki oraz Pani Danuta Waśko – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przemysław Zięba z Moderówki – najskuteczniejszy strzelec turnieju otrzymał statuetkę ufundowaną przez Dyrektora GOSiR- u. Słodkie upominki dla każdej z siedemnastu drużyn przekazały Spółdzielnia Uczniowska „Żaczek”, GS „Samopomoc Chłopska” i cukiernia Pana Józefa Kiełtyki.
Pomiędzy występami podziwiano występy cheerleaderek z Krościenka Wyżnego. Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka z jedlickiego ośrodka zdrowia. Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem imprezy czuwała Komenda Związku Drużyn.
W imieniu Komendy serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, instruktorom za pomoc w organizacji tej wspaniałej imprezy.

Komendant Związku Drużyn
phm. Jolanta Muzyka

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP