Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

O TYCH, CO ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ

Warto wspomnieć, że rok 1912 był początkiem harcerstwa na ziemi krośnieńskiej. Pierwszym komendantem drużyn skautowych był prof. Stanisław Moroniewicz (1877- 1926).


W Krośnie znajduje się 27 grobów harcerzy.
Na wspomnienie zasługują m.in:

Phm. Stanisław Chrzanowski (1898- 1979)- nauczyciel, nieco później inspektor szkolny. Był jednym z najstarszych instruktorów harcerstwa na terenie Krosna. W lipcu 1937 zorganizował obóz harcerski z Jerenczu nad Prutem, gdzie zastępowymi byli bohaterowie Hufca Krosno- Jan i Stanisław Magurowie.

Phm. Bolesław Nowak (1927- 1983)- komendant Hufca w Krośnie.

Ks. kanonik Mieczysław Rysz (1811- 1976)- harcerz, kapelan Armii Krajowej, wychowawca młodzieży krośnieńskiej.

Phm. Stanisław Przybyszewski (1908- 1978)- nauczyciel, z harcerstwem związan od wczesnej młodości. W latach 1947- 48 działał w Hufcu Krosno. W 1949 r. uzyskał stopień phm.

Hm. Stanisława Drwal- (1913- 1999)- prawnik, słowa złożonej przysięgi harcerskiej były wyznacznikiem jej postępowania w życiu.

Hm. Janina Gładysz (1922-2000)- od młodzieńczych lat do końca swojego życia związana z harcerstwem.

Hm. Helena Pelczar (1915- 1998)- z zawodu nauczyciel, z zamiłowania instruktorka ZHP, członek AK, podporucznik Wojska Polskiego.

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Krośnie ma wielu sympatyków tej organizacji, organizacji młodzieżowej z prawie 95- letnią tradycją, której Bóg, Honor i Ojczyzna jest drogowskazem do działania.

Czesława Frank

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP