Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Kapelan harcerski- nasz duchowy przewodnik

Kapelan- duszpasterz harcerski to niejako duchowy przewodnik. Jego rolą jest posługa duchowa, formacja moralna. Niemniej jednak, jego powołanie nie ogranicza się tylko do bycia "duchowym opiekunem", ale również do bycia harcerskim instruktorem i wychowawcą. Zadanie trudne, ale wykonalne. Zatem kapelan harcerski to funkcja służebna.
Od początku istnienia harcerstwa na ziemiach polskich kapłani odgrywali w nim znaczącą rolę. Znana wszystkim harcerzom postać ks. Kazimierza Lutosławskiego, czy bł. ks. Wincentego Frelichowskiego.

Jak jest teraz? Czy kapłani pracujący w harcerstwie nadal odgrywają w nim istotną rolę? Czy mają szansę się rozwijać, kształcić? Czy teraz, kiedy my młodzi, tak bardzo potrzebujemy oparcia i przykładu, możemy powiedzieć, że jest ktoś, kto prócz drużynowych obejmie sferę wychowania duchowego ? Czy nadal kładzie się duży nacisk na wychowanie duchowe i religijne w harcerstwie, a drużynach?

Kapelan- druh- przyjaciel, druh- wychowawca, z tą jedną różnicą, że jest osobą duchowną. Obserwując otoczenie, mając kontakt z wieloma środowiskami harcerskimi, znając wielu drużynowych, zauważam, że obecnie nie przywiązuje się tak dużej wagi do wychowania duchowego i religijnego (nie mówię, że wszędzie!!!). To bardzo przykre i ciężko przypisać winę konkretnej osobie. Winę ponoszą zarówno ci z wyższego szczebla, bo to oni kształcą instruktorów i wychowawców, ale wina leży też po stronie samych drużynowych, wychowawców. W takich wypadkach osoba kapelana jest bardzo istotna w kształtowaniu duchowości i religijności druhen i druhów.

Co myślicie o wychowaniu duchowym i religijnym w harcerstwie? Zaznaczam, że członkiem ZHP mogą być osoby różnego wyznania, a także niewierzący. Jednak większość członków to osoby wierzące i na nich chcę się skupić. Co zrobić, by poprawić sferę wychowania duchowego i religijnego? Kto powinien się tym zająć?

Pytania te pozostawiam bez odpowiedzi. Niech każdy odpowie sobie na nie sam, tak w głębi serca...

Czuwaj!

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP