Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

VI DZIEŃ PAPIESKI

Od 2001 roku niedziela bezpośrednio poprzedzająca 16 października jest w polskim Kościele przeżywana jako Dzień Papieski. Pomysłodawcą tego dnia jest powołana w 1999 r. przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
Tegoroczny Dzień Papieski przebiegał pod hasłem: „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”. Szczególnie widocznym akcentem tych obchodów była zbiórka pieniędzy przeprowadzona pod hasłem „ Dzielmy się miłością”. Dochód przeznaczany jest na stypendia dla młodzieży pochodzących z ubogich rodzin. Dzięki stypendiom młodzi mogą kontynuować swoją naukę i rozwijać zainteresowania.

W Krośnie, 15 października od wczesnych godzin rannych, pod kościołami wolontariusze wyposażeni w identyfikatory, obrazki i naklejki zbierali pieniądze do puszek.

My, jako harcerze, po raz kolejny mogliśmy się przyłączyć do tej akcji, zbierając datki pod kościołem oo. Kapucynów oraz pod Halą Sportową, w której o godz. 18 w rozpoczął się koncert zespołu Deus Meus oraz New Life’M, podczas którego pełniliśmy także służbę porządkową oraz medyczną.

Dzień Papieski to czas, kiedy możemy pomodlić się w intencji rychłej beatyfikacji Wielkiego Polaka- Jana Pawła II. To również dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym. Cieszymy się, że jako harcerze, po raz kolejny mogliśmy się przyłączyć do tej wspaniałej akcji i połączyć nasze braterskie myśli z myślami innych, którzy tak chętnie włączali się w akcję, dając tym samym świadectwo swojej wiary i miłości do bliźnich.

Z harcerskim pozdrowieniem- Czuwaj!

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP