Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozpoczęliśmy nowy Rok Harcerski...

10 września Szczep Harcerski " Górskie Bractwo" spotkał się na pierwszym, po przerwie wakacyjnej, harcerskim kominku.

Wniósł on wiele zmian pod względem struktury szczepu.
Pwd. Konrad Baran został zwolniony z funkcji Komendanta Szczepu. Jego miejsce zajął pwd. Łukasz Kafel.
Pwd. Agnieszka Półchłopek oddała funkcję sekretarza szczepu dh. Idze Józefczyk. Zmienili się również drużynowi: 3 KGDSH i 13 DH. Drużynową "Trójki" została dh. Bogna Mańkowska, a "Trzynastki" dh Krzysztof Mięsowicz.

We wtorek odbyła się Rada Szczepu, na której omawiano plan pracy szczepu, poszczególnych drużyn, rozmawiano na temat obecnego stanu szczepu.
Z racji, iż jestem w Radzie, mogę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że ten rok będzie bardzo pracowity dla wszystkich druhen i druhów. Mamy wiele pomysłów i planów, które miejmy nadzieję uda się zrealizować.

Reasumując: jaki będzie rok harcerski 2006/2007 zależy od każdej druhny i każdego druha szczepu i od tego ile pracy włożymy w działalność naszych zastępów, drużyn, szczepu.

Nowym drużynowym życzymy siły i wytrwałości w pełnieniu swojej służby harcerskiej.
Oby nigdy Wam nie zabrakło wiary, uśmiechu i radości z tego co robicie!
---------------------

Rada szczepu : zastępowi, przyboczni, drużynowi, funkcyjni szczepu, komendant, kapelan szczepu
Komenda szczepu: drużynowi, komendant, kapelan szczepu

Obecna struktura szczepu:

Komendant: pwd. Łukasz Kafel
Drużynowi:
3KGDSH "Adventure"- dh. Bogna Mańkowska
5KDH-ek "Shenandoah"- dh. Aleksandra Wojewódka
9KDSH "Gryf"- dh Jabub Boguski
13DH "Delta"- dh Krzysztof Mięsowicz
16GZ "Górscy Przyjaciele"- dh. Gabiela Jabłońska
Kapelan szczepu: o. Józef Mońko

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP