Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Hufcowy Dzień Dziecka 2006

W sobotę 10 czerwca w krośnieńskim Ogródku Jordanowskim odbył się Hufcowy Dzień Dziecka organizowany przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca Krosno. Choć trochę pogoda niedopisywała (padał deszcz) to na najmłodszych członków ZHP czekały gry i zabawy zuchowe w najlepszym wydaniu

Zdjęcia z Dnia Dziecka można oglądać na www.zhp.cba.pl

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP