Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Już jest logo Stanicy ZHP "Wola" Hufca Krosno w Woli Michowej !!!

Komenda Hufca Krosno rozpoczęła promocje naszej stanicy w Woli Michowej. Pierwszym krokiem było wybranie nazwy stanicy.

Wpłynęło wiele propozycji ze strony komendy, ale ostatecznie przyjęto nazwę hm. Piotra Lubasia – WOLA !!! Pytanie było oczywiste: Jeżeli jedziemy na Wolę Michową to zawsze się mówi, że jedziemy? Oczywiście na Wolę!!! I od tej pory nasza stanica nosi nazwę WOLA!!!

Na promocji stanicy jednak nie postano, ponieważ został zamówiony bilboard w wielkości 2m x 1m w firmie D.VISION multimedia oraz zaprojektowanie loga. W planie też jest strona internetowa naszej stanicy, którą przygotuje także ta firma. Dzięki temu będzie można zasięgnąć więcej informacji o niej.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP