Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

XX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Warszawie

 

(25-28.08.2011r.) Ten jubileuszowy Złaz zgromadził około 400 uczestników. Krąg Seniora i Starszyznę Hufca Krosno reprezentowało 7 instruktorów. Zakwaterowanie w akademikach Wojskowej Akademii Technicznej na Bemowie swoją atmosferą przypominało czasy harcerskich obozów. Wrażeń i wspomnień mnóstwo.

 

W pamięci utkwiły i wieczór z widowiskiem „ Warszawski  folklor’ i ognisko z gawędą twórcy wielu piosenek harcerskich dh Jana  Chojnackiego. Ciekawe były  też wycieczki po Warszawie. Niezapomnianych przeżyć dostarczył pobyt w  Muzeum Powstania Warszawskiego.Podsumowaniem Złazu była msza św w kościele pod wezwaniem św Stanisława Kostki oraz złożenie kwiatów na grobie błogosławionego ks Jerzego Popiełuszki.;Bratnie słowo’ odśpiewane w kręgu było podziękowaniem dla organizatorów za dobre przygotowanie i życzliwość.

Wszyscy rozjeżdżaliśmy się z nadzieją na spotkanie za rok w Lodzi.

Hm. Elżbieta Wawrzkiewicz

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP