Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Kolejna kadencja pod dotychczasową Komendanturą

22 października obradował Zjazd Hufca ZHP Krosno. Delegaci wysłuchali sprawozdania Komendanta Hufca hm. Jana Borka. Pozytywną ocenę pracy Hufca przedstawił pełnomocnik Komendy Chorągwi ks. Hm. Tomasz Latoszek. Komisja Rewizyjna Hufca również pozytywnie oceniła pracę Komendanta i Komendy.

Ustępujące władze uzyskały absolutorium. Po dyskusji programowej wskazującej sukcesy i niedociągnięcia wybrano nowe władze.

Funkcję  Komendanta ponownie powierzono hm. Janowi Borkowi, na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano hm. Kazimierę Parzych, która  przez ponad rok  przewodziła Komisji. Delegaci pogratulowali im wyboru podkreślając iż ponowny wybór to dowód uznania i zaufania.

Przez kolejne 4 lata przed władzami Hufca trudne zadanie - odbudowa podstawowych jednostek organizacyjnych – drużyn szczególnie w mieście Krośnie i dobre wykształcenie małej kadry.

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP