Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

1oo rocznica pobytu Andrzeja Małkowskiego w Rzeszowie!

4 listopada minęło 100 lat od pobytu Druha Andrzeja Małkowskiego w Rzeszowie. Chorągiew Podkarpacka godnie uczciła tę rocznicę, organizując z tej okazji uroczystość, w której uczestniczyli reprezentanci wszystkich Hufców. Nie zabrakło również naszych harcerzy. Hufiec reprezentowali harcerze z Krościenka Wyżnego, Łężan i Jaszczwi na czele z Komendantem hm Janem Borkiem.

Po apelu i poświęceniu drzew pamięci wszyscy uczestniczyli we Mszy Św ,a na zakończenie wysłuchali pięknego koncertu. Ten dzień zapewne na długo pozostanie w ich pamięci. Miłym akcentem podczas tej uroczystości były wyróżnienia przyznane przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Wśród wyróżnionych znalazły się Druhny Dorota Jurczak z Łężan i Małgorzata Wach z Krosna.

Serdecznie gratulujemy!

hm. Elżbieta Wawrzkiewicz

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP