Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Spotkanie instruktorów Hufca z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Jest taki dzień, jeden w roku, lutowy
Dla nas szczególny.

Myśl braterska opasuje wspomnieniem wszystkich, z którymi łączy nas lilijki znak, albo harcerska służba. Tymi słowami powitała wszystkich przybyłych na to szczególne spotkanie druhna hm. Elżbieta Wawrzkiewicz.

Symboliczne ognisko sprawiło, że atmosfera stała się bardzo ciepła. Wpatrzeni w blask ognia wysłuchiwaliśmy gawędy, a w niej o genezie tego święta.

Dh. Elżbieta zakończyła ją słowami: „Braterstwo to nasza służba, wszystko co czynimy dla drugiego człowieka. W tym dniu łączą się nasze serca i dłonie. Niech cały następny rok złączy nas Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.”

Komendant Hufca hm. Jan Borek podziękował wszystkim za harcerską służbę, oddanie zuchom i harcerzom oraz krzewienie idei braterstwa.

Miłym akcentem tego spotkania było wręczenie zielonej podkładki i mianowania na stopień podharcmistrzyni dla druhny pwd. Aliny Basak.

Nie zabrakło prezentacji poezji instruktorów harcerskich i pięknych piosenek. Żegnając się w kręgu z uściśniętymi dłońmi wszyscy życzyli sobie prawdziwych przyjaciół i jak najczęstszych spotkań.

pwd. Piotr Lidwin

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP