Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Braterstwo to nasza służba, czas, który dajemy drugiemu człowiekowi. Za tę służbę i harcerską pasję dziękuję wszystkim instruktorom. Wyrażam uznanie za to, że codziennie udowadniacie iż warto proponować innym to, co jest najcenniejsze, czyli przyjaźń i zrozumienie.

Życzę wszystkim nieustannego zapału oraz satysfakcji z realizacji wyznaczonych sobie celów. Braterskie pozdrowienia przekazuję też wszystkim zuchom, harcerzom  i wędrownikom Hufca.

Komendant Hufca  
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP